Cô nàng tắc kè hoa Katy Perry có phải là thần tượng của bạn ?

Cô nàng tắc kè hoa Katy Perry có phải là thần tượng của bạn ?