Nhìn hình MV đoán các bài hát Kpop thời hoàng kim ? bạn dám thử ?

Nhìn hình MV đoán các bài hát Kpop thời hoàng kim ? bạn dám thử ?