Red Velvet có phải là nhóm nhạc yêu thích của bạn?

Red Velvet có phải là nhóm nhạc yêu thích của bạn?